ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
ГЕОРГИ   ГЕОРГИЕВ
РЕГ.№767

РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ- ОКРЪЖЕН СЪД СИЛИСТРА

 

НАЧАЛО ПРОДАЖБИ ЗА КОНТАКТИ  КАРТА  ENGLISH

 

МЕНЮ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
КАНТОРАТА
ДЕЙНОСТ
ПРОЦЕДУРИ
ТАРИФА
ЗА КОНТАКТИ
ВРЪЗКИ

 

 

ДОБРУДЖАНСКА ТВЪРДГоляма част от територията на областния град /приблизително 2/3-ти/, а именно площ от 1720 дка е защитена територия  и с Решение на Министерски съвет № 627 от 28.12. 1971 г. е обявена за Национален архитектурно-археологически резерват “Дуросторум-Дръстър-Силистра” с уникални паметници от римската и средновековната българска епоха. Сред тях е и втората по големина базилика в страната – първата патриаршеска църква в българската държава. Границите на резервата са актуализирани с протокол на Националния институт по опазване паметниците на културата от 1992 г.

 


В резервата са включени всички археологически разкопки в града, като най- голям интерес предизвикват тези в Дунавския парк. Там е открита патриаршеската базилика на патриарх Дамян (втората по големина базилика в страната- първата патриаршеска църква  в българската държава), както и част от колона на хан Омуртаг, което според изследователите доказва, че все още неоткритият “преславен дом на Дунава”, построен от него се намира именно в Силистра. През 2000 г. е реставрирана и експонирана в градска среда северната крепостна стена на средновековния Дръстър.

Най – известният в страната и чужбина античен паметник на Дуросторум е Силистренската гробница от първата половина на IV век.

 


Тя се смята за емблематично творение на късноантичната цивилизация и присъства във всички сериозни изследвания, посветени на тази епоха. Тя е уникален паметник на късноримската архитектура и живопис. Богатата стенописна украса (геометрични, животински и човешки фигури, ловни сцени, семейна двойка и техните прислужници) е повлияна от традициите на Елинската епоха и е от изключителна художествена и историческа ценност. Това е една от най-запазените и най-богато декорираните късноантични гробници в Добруджа и на Балканите от началото на ІV в. Представлява еднокамерно правоъгълна засводена гробница с размери 3,30/2,60/230 м. Без изключение цялата вътрешност е покрита с фрескова живопис, която е напълно съхранена във вида, който е имала при стенописването. Върху стените се оформени  9 правоъгални пана, като централното е заето от фигурата на господаря и знатната му съпруга, а върху останалите са представени прислужници. Върху източния люнет са изобразени двойки гълъби, а върху западния – пауни с кантерос – символ на безсмъртието.  Според последните изследвания гробницата е построена към втората четвърт на ІV в. като заупокойно жилище на римски патриции – езичник от Дуросторум. Това личи от патрицианските одежди и патрицианската грамона-кодицил, връчена му от Императора (Константин Велики или наследниците му) в началото на ІV в. Знатният гражданин на Дуросторум е бил член на сената в Константинопол и се смята, че произхожда от източните провинции на Империята (Сирия, Египет)

 Тя е уникален по своите стенописи паметник със световно значение, без аналог в територията на Късноримската империя, единствен по рода си от късноантичната епоха в Европа.


Турски форт “Абдул Меджиди” /Меджиди табия/Намира се южно от гр.Силистра. Меджиди табия е най- запазеният от шестте укрепителни пункта на фортификационната турска система изиграла важна роля в руско- турските войни от 1853-56 г. и 1877-78 г.

Нейното построяване е наложено от необходимостта за допълнително укрепяване на крайдунавските градове, когато реката се утвърждава като естествена граница на Османската империя.

Идеята за построяването на тази система от военни укрепления е дело на немския военен инженер фон Молтке, посетил града през 1837 г.  Крепостта е градена през периода 1841-1853 г. Строена е от принудително събрани 300 българи. Главните майстори-каменоделци са от Дряново и региона. По време на строителството на крепостта те строят и първите монолитни възрожденски храмове в Силистренско – в Алфатар (1846 г.) и Калипетрово (1847 г.)

 През 1847 г. е посетена от султан Абдул Меджид, проявил интерес към нея и по този повод тя е наречена на негово име- Меджиди табия.

            Крепостната стена има формата на шестоъгълник и достига на височина до 8 м. Непосредствено до нея има ров, служил едновременно за препятствие и маскировка. Крепостта е била завършена по времето на областния управител Саид паша в навечерието на Кримската война.Добруджанска къща гр. АлфатарОткрита през 1984г., етнографската експозиция в Алфатар показва традиционна уредба на добруджанско жилище в периода от края на XIX до средата на XX век. Къщата, в която е подредена експозицията, е строена след Освобождението (около 1893) характерна за времето архитектура. Тя е едноетажна постройка с ниско приземие и етаж, с покрито пространство отпред пруст и издаден напред кьошк. В къщата има четири помещения: къща със соска ‘помещение  огнище’, соба ‘помещение за посрещане на гости и за спане’, одая и горняк. Зад одаята, с вход откъм двора,  е дамът за добитъка, долепен до него е пишникаи (пещник) ‘лятна кухня’.

В помещението с огнище е подредена цялата покъщнина на тогавашната домакиня: паници, сахани, тигани, тасове, нощва, пакода за хляба, гърнета,тави, менци за вода.

В помещението “горняк”, покрай стените направо на пода са наредени делви, оцетарници, гърнета за мас и динен мед, качета за сирене. По стените са забити дървени куки, на които са окачени мъжки и женски дрехи, торби, прежди.

В пишника се изнася животът на семейството през летните дни. Тук се пече хлябът, приготвя е хлябът, хани се семейството.

В одаята е показан интериор от 30-те- 40-те години на XX век. Това е време, когато в селското жилище навлизат елементи от градския интериор: кревати и масички със струговани детайли, скринове, грамофони, тоалетки с красиви огледала, столове с високи и извити облегала, дребни, но изящни предмети за украса, оригинални тъкани и плетива.

В дама е разгърната експозиция на лозаро-винарството, с характерни оръдия и сечива за обработка на земята, съдове за прибиране на гроздето и съхранение на виното.              Историческа местност “Аязмото” – с.РуйноВ местността се намира средновековна българска крепост от ІХ- ХІ век, охранявала древния стратегически път между столиците Плиска и Велики Преслав с р.Дунав. местността е свързана и с пребиваването на мюсюлманския светец Демир Баба /Железния баща/ в средата на ХVІ век /около 1550-1555г./, описано в житието му “Виляетнааме”.Ранносредновековна крепост “Картал кале” до с.Руйно

            “Картал Кале”/Орлова крепост/ е разположена на  причудливо недостъпно място на един от меандрите на река Сенебир,пресъхнала през 18 век.Тя е построена към началото на 10 век при царуването на Симеон Велики.Издигната е  върху руините на малко тракийско селище и късноантично укрепление.Има триъгълна ветрилообразна форма с площ около 35 декара.Стените са зидани от големи полуобработени камъни с дебелина от 3  метра до 3,30.Пред нея има 5 кули и дълбок ров.Личат два входа с порти -единият при недостъпната  шийка,а другият в южната страна,където укреплението е с двойна стена.От там се осъществява връзката с голяма предградие.То представлява селище с площ от близо 40 декара.Северно от”Картал Кале”,само на 2 километра,се намира втора старобългарска крепост с площ от около 25 декара.Между двете крепости има средновековен скален манастир. Така оформената структура от две селища,крепост и манастир се явява една от най-големите  агломерации от епохата на първото българско царство.

            В ”Картал Кале” са разкрити 20 жилища /землянки/, оръжия, земеделски сечива, керамика, битови предмети, църковни кръстове и медальони от 10 век.

            Крепостта е разрушена при нашествието на руския княз Светослав през 969-970 година.В края на 10 век е възстановена,но окончателно е разрушена и напусната завинаги след печенежкото нашествие през 1036 година.

 

Архитектурен резерват “Рибарска махала”-гр.Тутракан


            През своето хилядолетно съществуване Тутракан е свързан неизменно с риболова, с плетенето на рибарски мрежи и с лодкарските си работилници.С този древен занаят и поминък са се занимавали цели родове и фамилии. В началото на века в Тутракан има повече от 5000 рибари, на рибарския пристан е могло да се видят над хиляда лодки.

            Този поминък създава специфична атмосфера и облик на града. В Тутракан е единственото в страната естествено обособило се по поречието на реката рибарско селище. Със своята самобитност, чистота и възрожденски дух “Рибарската махала”, съхранена за поколенията в своя автентичен вид, с рибарските мрежи, с лодкарските работилници и рибарските къщи, напомня като жива легенда за този най- стар поминък на нашите прадеди, предава се от поколение на поколение, за да може и до днес Тутракан да не загуби същността си като най- виден риболовен и лодкостроителен център на съвременна България по река Дунав.

            Днес в Тутракан съществуват главно два вида рибарски къщи: Къщи, построени на маза, дълбока 1,5- 2 м. Основата на къщата е изградена от камък, върху която е построено самото жилище. Отпред има пруст, който заобикаля от север- изток- юг къщата чрез продължаване на покрива. Прустът се нарича още приспа. От пруста започва коридор, който в повечето къщи е малък салон. В салона има два входа – един за гостната и друг за тиндата, където живее семейството. Тези къщи имат най- много до три стаи- тинда, салон и гостна. Прозорците са изградени близо до вода на 30-50 см височина, така,че като се седи на леглото, да може да се наблюдава какво става навън. Стаите са с дъсчен или глинен под. Къщи, строени от греди в хоризонтален план. Отпред има пруст /одая/ с една врата и ниша за джамал, която не се обитава от семейството. Останалите стаи са: малък салон, тинда и стая за гости. Цялото семейство живее в една скромно наредена стая. Мебелировката й се състои от едно легло без дюшек, покрито с рогозка или черга, където спят възрастните; една кръгла маса и няколко трикраки столчета. У бедните рибари подът е застлан с рогозка, а у по- заможните – с черга. Има още долап за съдове и хляб, малка етажерка с чаши, кратунка със сол и лъжичник. На източната стена е окачена икона на Свети Никола. Когато стопанинът е на риболов, под нея мъждука кандило. Най- характерно за рибарските къщи е липсата на дворно място – семействата на рибарите не са се занимавали със земеделие. Напълно закономерно е тази основна характеристика на града от миналото- риболовът и лодкостроенето, да са отразени в единствената у нас и по цялото поречие на Дунав експозиция на Етнографски музей “Дунавски риболов и лодкостроене”.  

  

МАРШРУТИТЕ МОЖЕ ДА СА ЕДНОДНЕВНИ:

 

СИЛИСТРА – АЛФАТАР- СИЛИСТРА

СИЛИСТРА – С.РУЙНО – СИЛИСТРА

СИЛИСТРА – ТУТРАКАН- СИЛИСТРА

 

 

 ДВУ-ДНЕВНИ:

 СИЛИСТРА – АЛФАТАР- С.РУЙНО-ПРЕСПИВАНЕ В ДУЛОВО-ТУТРАКАН- СИЛИСТРА

 

ТРИ-ДНЕВНИ:

 СИЛИСТРА – АЛФАТАР- С.РУЙНО-ПРЕСПИВАНЕ В ДУЛОВО-ТУТРАКАН-ПРЕСПИВАНЕ В ТУТРАКАН- СИЛИСТРА

 

 

 

Член на Контролния съвет на Камарата
Частен съдебен изпълнител
Георги Георгиев

гр.Силистра
ул."Отец Паисий" 5
 ет.1 тел:(086) 83 39 29
e-mail: ggeorgiev_enforcement@b-trust.org