МЕНЮ
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
КАНТОРАТА
ДЕЙНОСТ
ПРОЦЕДУРИ
ТАРИФА
ЗА КОНТАКТИ
ВРЪЗКИ

ПРОДАЖБИ

 

На основание чл.487 от ГПК, в сградата на Районен съд- Силистра, от 17.11.2009г. до 17.12.2009г. вкл., ще се проведе публична продажба на недвижим имот, находящ се в гр.Силистра, представляващ:

      

     АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр.Силистра, ул.”Хан Омуртаг” 16, вх.Б, ет.4, ап.11, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 65.70 кв.м., ведно с избено помещение №11 и съответните ид. части от правото на строеж върху общите части на сградата и от правото на строеж.

 

      ЦЕНАТА НА ИМОТА Е  42 750.00 ЛВ.

 

      
      

           Задатъкът за правоучастие в продажбата се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, IBAN: BG87 CECB 9790 5065 4491 00, BIC: CECBBGSF, при "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- клон Силистра, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в kaнцеларията на Районен съд- Силистра през времетраенето на публичната продан.

           Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичане на срока за подаването им, на определеното място в сградата на Районен съд- Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. Информация относно мястото на подаване и обявяване на наддавателните предложения, както и часа на обявяването им може да бъде получена в кантората на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, находяща се в гр.Силистра, ул."Отец Паисий" 5, ет.1, както и в канцеларията на Районен съд- Силистра.

_______________________________________

 

 На основание чл.487 от ГПК, в сградата на Районен съд- Силистра, от 17.11.2009г. до 17.12.2009г. вкл., ще се проведе публична продажба на движима вещ,  представляваща:

      

     

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ “VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI”, година на производство- 1996г.

 

        ЦЕНАТА НА ВЕЩТА Е     4 000.00 ЛВ 

            

Задатъкът за правоучастие в продажбата се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, IBAN: BG87 CECB 9790 5065 4491 00, BIC: CECBBGSF, при "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- клон Силистра, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в kaнцеларията на Районен съд- Силистра през времетраенето на публичната продан.

 Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичане на срока за подаването им, на определеното място в сградата на Районен съд- Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. Информация относно мястото на подаване и обявяване на наддавателните предложения, както и часа на обявяването им може да бъде получена в кантората на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, находяща се в гр.Силистра, ул."Отец Паисий" 5, ет.1, както и в канцеларията на Районен съд- Силистра.

_______________________________________

 

 

На основание чл.487 от ГПК, в сградата на Районен съд- Силистра, от 18.11.2009г. до 18.12.2009г. вкл., ще се проведе публична продажба на недвижим имот, находящ се в гр.Силистра, представляващ:

      

      АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр.Силистра, ул.”Кубадин” 6, бл.”Кубадин” 3, ет.4, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 66.64 кв.м., ведно с прилежащото избено помещение  и съответните ид. части от правото на строеж върху общите части на сградата и от правото на строеж.

 

      ЦЕНАТА НА ИМОТА Е   50 200.00 ЛВ

 

Задатъкът за правоучастие в продажбата се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, IBAN: BG87 CECB 9790 5065 4491 00, BIC: CECBBGSF, при "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- клон Силистра, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в kaнцеларията на Районен съд- Силистра през времетраенето на публичната продан.

Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичане на срока за подаването им, на определеното място в сградата на Районен съд- Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. Информация относно мястото на подаване и обявяване на наддавателните предложения, както и часа на обявяването им може да бъде получена в кантората на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, находяща се в гр.Силистра, ул."Отец Паисий" 5, ет.1, както и в канцеларията на Районен съд- Силистра.

_______________________________________

 

На основание чл.487 от ГПК, в сградата на Районен съд- Силистра, от 15.12.2009г. до 15.01.2010г. вкл., ще се проведе публична продажба на недвижим имот, находящ се в гр.Силистра, представляващ:

      

      - АПАРТАМЕНТ №2, с идентификатор: 66425.500. 3423.5.2, находящ  се в гр.Силистра, бул.”Симеон Велики” 10, Вх.А, ет.1, състоящ се от  две спални, хол, кухня и сервизни помещения, с площ от 70.00 кв.м. /по документ за собственост- 83.09 кв.м./, ЗАЕДНО С ИЗБА №12,  ведно с прилежащите му 3.30 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж.

 

       ЦЕНАТА НА ИМОТА Е   42 400.00 ЛВ.

 

            

Задатъкът за правоучастие в продажбата се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, IBAN: BG87 CECB 9790 5065 4491 00, BIC: CECBBGSF, при "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- клон Силистра, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в kaнцеларията на Районен съд- Силистра през времетраенето на публичната продан.

Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичане на срока за подаването им, на определеното място в сградата на Районен съд- Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. Информация относно мястото на подаване и обявяване на наддавателните предложения, както и часа на обявяването им може да бъде получена в кантората на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, находяща се в гр.Силистра, ул."Отец Паисий" 5, ет.1, както и в канцеларията на Районен съд- Силистра.

_______________________________________

 

 

 

На основание чл.487 от ГПК, в сградата на Районен съд- Дулово, от 04.12.2009г. до 04.01.2010г. вкл., ще се проведе публична продажба на недвижим имот, находящ се в гр.Дулово, представляващ:

      

   

    УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 24030.501.1031, находящ се в гр.Дулово, обл.Силистра, с площ от 500 кв.м.,  ведно с построените в имота: ПОЛУМАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор:24030.501.1031.1; ПОЛУМАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор: 24030.501.1031.2; ПОЛУМАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор: 24030.501.1031.3; ПОЛУМАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор: 24030.501.1031.4.

 

 

       ЦЕНАТА НА ИМОТА Е   45 000.00 ЛВ.

 

            

Задатъкът за правоучастие в продажбата се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, IBAN: BG87 CECB 9790 5065 4491 00, BIC: CECBBGSF, при "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- клон Силистра, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в kaнцеларията на Районен съд- Дулово през времетраенето на публичната продан.

Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичане на срока за подаването им, на определеното място в сградата на Районен съд- Дулово, в присъствие на явилите се наддавачи. Информация относно мястото на подаване и обявяване на наддавателните предложения, както и часа на обявяването им може да бъде получена в кантората на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, находяща се в гр.Силистра, ул."Отец Паисий" 5, ет.1, както и в канцеларията на Районен съд- Дулово.

_______________________________________

 

 

На основание чл.487 от ГПК, в сградата на Районен съд- Силистра, от 07.12.2009г. до 07.01.2010г. вкл., ще се проведе публична продажба на недвижим имот, находящ се в гр.Силистра, представляващ:

      

      

   1063/1563 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор: 00895.502.4244,  находящ се в с.Айдемир, общ.Силистра, обл.Силистра, ул.„Преслав” 31, с площ от 1 564 кв.м., ведно с построените в имота  СГРАДА, с идентификатор: 00895.502.4244.1, с площ от 45 кв.м. и СГРАДА, с идентификатор: 00895.502.4244.2, с площ от 31 кв.м.

 

        ЦЕНАТА НА ИМОТА Е  5 000.00 ЛВ.

 

       

            

Задатъкът за правоучастие в продажбата се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, IBAN: BG87 CECB 9790 5065 4491 00, BIC: CECBBGSF, при "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- клон Силистра, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в kaнцеларията на Районен съд- Силистра през времетраенето на публичната продан.

Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичане на срока за подаването им, на определеното място в сградата на Районен съд- Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. Информация относно мястото на подаване и обявяване на наддавателните предложения, както и часа на обявяването им може да бъде получена в кантората на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, находяща се в гр.Силистра, ул."Отец Паисий" 5, ет.1, както и в канцеларията на Районен съд- Силистра.

_______________________________________

 

 

На основание чл.487 от ГПК, в сградата на Районен съд- Силистра, от 11.12.2009г. до 11.01.2010г. вкл., ще се проведе публична продажба на недвижим имот, находящ се в гр.Силистра, представляващ:

      

      

   

   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор:66425.501.1055, находящ се в гр.Силистра, общ.Силистра, обл.Силистра, ул.”Незабравка” 21, с площ от 66 кв.м., ведно с построените в него ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с площ от 31 кв.м.; СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, с площ от 7 кв.м.; ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с площ от 18 кв.м.

 

        ЦЕНАТА НА ИМОТА Е   18 750.00 ЛВ 

        

       

            

       Задатъкът за правоучастие в продажбата се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, IBAN: BG87 CECB 9790 5065 4491 00, BIC: CECBBGSF, при "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- клон Силистра, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в kaнцеларията на Районен съд- Силистра през времетраенето на публичната продан.

      Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичане на срока за подаването им, на определеното място в сградата на Районен съд- Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. Информация относно мястото на подаване и обявяване на наддавателните предложения, както и часа на обявяването им може да бъде получена в кантората на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, находяща се в гр.Силистра, ул."Отец Паисий" 5, ет.1, както и в канцеларията на Районен съд- Силистра.

_______________________________________

 

 

На основание чл.487 от ГПК, в сградата на Районен съд- Силистра, от 11.12.2009г. до 11.01.2010г. вкл., ще се проведе публична продажба на недвижим имот, находящ се в с.Голеш, обл.Силистра, представляващ:

      

      

    УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ от 2 600 кв.м., находящ се в с.Голеш, общ.Кайнарджа, с пл. №157, в парцел IX, в квартал 3, ведно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от пет стаи, гараж и стопанска постройка, при граници и съседи: Ердуван Садулов, Вайдин Карани, Мендун Рафи и улица.

 

        ЦЕНАТА НА ИМОТА Е   4 500.00 ЛВ 

        

       

            

        Задатъкът за правоучастие в продажбата се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, IBAN: BG87 CECB 9790 5065 4491 00, BIC: CECBBGSF, при "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- клон Силистра, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в kaнцеларията на Районен съд- Силистра през времетраенето на публичната продан.

       Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичане на срока за подаването им, на определеното място в сградата на Районен съд- Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. Информация относно мястото на подаване и обявяване на наддавателните предложения, както и часа на обявяването им може да бъде получена в кантората на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, находяща се в гр.Силистра, ул."Отец Паисий" 5, ет.1, както и в канцеларията на Районен съд- Силистра.

 

_______________________________________

 

 

На основание чл.487 от ГПК, в сградата на Районен съд- Силистра, от 11.12.2009г. до 11.01.2010г. вкл., ще се проведе публична продажба на движими вещи, представляващи:

      

      

   

  1. TРАКТОР КОЛЕСЕН „БЕЛАРУС-952”, КТИ№ СС01170СС

     ЦЕНАТА     Е     20 000.00 ЛВ.

 

 

2. КУЛТИВАТОР ОКОПЕН „КРН-6”, „SPARKY

     ЦЕНАТА     Е     760.00 ЛВ.

 

  3. ЗЪРНОКОМБАЙН „BIZON Z 110”

             ЦЕНАТА     Е      50 000.00 ЛВ.

 

 

  4. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ „ШКОДА МАДАРА” с ДК№ СС 8486 АС

             ЦЕНАТА     Е     3 200.00 ЛВ.

 

        

       

            

     Задатъкът за правоучастие в продажбата се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, IBAN: BG87 CECB 9790 5065 4491 00, BIC: CECBBGSF, при "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- клон Силистра, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в kaнцеларията на Районен съд- Силистра през времетраенето на публичната продан.

     Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичане на срока за подаването им, на определеното място в сградата на Районен съд- Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. Информация относно мястото на подаване и обявяване на наддавателните предложения, както и часа на обявяването им може да бъде получена в кантората на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, находяща се в гр.Силистра, ул."Отец Паисий" 5, ет.1, както и в канцеларията на Районен съд- Силистра.

_______________________________________

 

 

На основание чл.487 от ГПК, в сградата на Районен съд- Силистра, от 15.12.2009г. до 15.01.2010г. вкл., ще се проведе публична продажба на недвижим имот, находящ се в с.Поляна, обл.Силистра, представляващ:

      

   

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с пл.№000145, находящ се в землището на с.Поляна, обл.Силистра, с площ от 21.246 дка, в местността „Стопански двор”, парцел 80, образуван от имоти с №000144;000211;000112;000204, като имот 000144 от своя страна е образуван от имоти с №000143;000142;000110 и 000111, ведно с построените в имота: сграда- ДЕПО за отглеждане на животни, с подобекти: ТОВАРНА РАМПА И АДМИНИСТРАЦИЯ- МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА, състояща се от коридор, две входни антрета, офис, стая за счетоводство, кухня, сервизни п омещения, котелно, с обща площ на обекта- 261 кв.м.; МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА „СКЛАД ЗА СЕНО”, изграден от метални колони и ферми,  покрит с ЛТ- ламарина, с ограждащи тухлени стени, с площ от 421 кв.м.;  КРАВАРНИК 1, със застроена площ от 703 кв.м. и КРАВАРНИК 2, със застроена площ от 1397 кв.м., които обекти се състоят четири сгради, първата, изградена от метална конструкция и ЛТ- ламарина, втората и третата- от  дървен гредоред и колони, покрита с цигли, четвъртата- метална конструкция- носещи колони, ферми и столици, с ограждащи и покривни  термопанели, в много добро състояние, като понастоящем сградите са преустроени за отглеждане на агнета; ведно изградената и трайно прикрепена към имотите ФУРАЖНА КУХНЯ, комплект, състояща се от централна задвижваща система- кошове за фураж- комплект, задвижващи единици- шнекове, поемащи точки; дробилка за зърнени храни- окомплектована, конусовиден миксатор са смилане на продуктите, централна шнекова система, окомплектована, автоматизация към система за хранене- компютър за смески F-773, захранващо табло, тензо датчици, конзоли релейни станции, защити, снабдяване с въздух, аксесоари, ведно с ОБОРУДВАНЕ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ на всички сгради- FВ.8 аларма, сирена 12V, температурен сензор SF.7, F-Central за Windows; части за контрол агнета; вентилация; тунелна вентилация.          

 

 

        ЦЕНАТА НА ИМОТА Е   1 147 500.00 ЛВ 

        

       

            

        Задатъкът за правоучастие в продажбата се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, IBAN: BG87 CECB 9790 5065 4491 00, BIC: CECBBGSF, при "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- клон Силистра, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в kaнцеларията на Районен съд- Силистра през времетраенето на публичната продан.

       Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичане на срока за подаването им, на определеното място в сградата на Районен съд- Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. Информация относно мястото на подаване и обявяване на наддавателните предложения, както и часа на обявяването им може да бъде получена в кантората на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, находяща се в гр.Силистра, ул."Отец Паисий" 5, ет.1, както и в канцеларията на Районен съд- Силистра.

_______________________________________

 

 

На основание чл.487 от ГПК, в сградата на Районен съд- Силистра, от 15.12.2009г. до 15.01.2010г. вкл., ще се проведе публична продажба на недвижим имот, находящ се в с.Сребърна, обл.Силистра, представляващ:

      

   

  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ от 1 640 кв.м., находящ се в с.Сребърна, общ.Силистра, обл.Силистра, ул.”Лилия” 3, с пл. №313, за който е отреден парцел VII, в квартал 47, ведно с построената в имота ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от четири стаи, салон и пристройка от две стаи        

 

 

              ЦЕНАТА НА ИМОТА Е   18 750.00 ЛВ 

        

            

        Задатъкът за правоучастие в продажбата се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, IBAN: BG87 CECB 9790 5065 4491 00, BIC: CECBBGSF, при "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- клон Силистра, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в kaнцеларията на Районен съд- Силистра през времетраенето на публичната продан.

      Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичане на срока за подаването им, на определеното място в сградата на Районен съд- Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. Информация относно мястото на подаване и обявяване на наддавателните предложения, както и часа на обявяването им може да бъде получена в кантората на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, находяща се в гр.Силистра, ул."Отец Паисий" 5, ет.1, както и в канцеларията на Районен съд- Силистра.

_______________________________________

 

 

На основание чл.487 от ГПК, в сградата на Районен съд- Силистра, от 15.12.2009г. до 15.01.2010г. вкл., ще се проведе публична продажба на недвижим имот, находящ се в гр.Силистра, представляващ:

      

   

АПАРТАМЕНТ, с идентификатор: 66425.501.1354.2.53,  находящ се в гр.Силистра, ул.”Добрич” 170, на ет.9, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, с площ от 49.48 кв.м., ведно с изчбено помещение №44, с площ от 2.97 кв.м., заедно с 1.582 % ид.ч. от общите части на сградата и 13.55 % ид. части от правото на строеж врху държавно дворно място, с площ от 63.03 кв.м.          

 

              ЦЕНАТА НА ИМОТА Е   56 250.00 ЛВ 

        

            

        Задатъкът за правоучастие в продажбата се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, IBAN: BG87 CECB 9790 5065 4491 00, BIC: CECBBGSF, при "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- клон Силистра, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в kaнцеларията на Районен съд- Силистра през времетраенето на публичната продан.

     Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичане на срока за подаването им, на определеното място в сградата на Районен съд- Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. Информация относно мястото на подаване и обявяване на наддавателните предложения, както и часа на обявяването им може да бъде получена в кантората на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, находяща се в гр.Силистра, ул."Отец Паисий" 5, ет.1, както и в канцеларията на Районен съд- Силистра.

_______________________________________

 

 

На основание чл.487 от ГПК, в сградата на Районен съд- Силистра, от 15.12.2009г. до 15.01.2010г. вкл., ще се проведе публична продажба на недвижим имот, находящ се в с.Айдемир, обл.Силистра, представляващ:

      

   

   АПАРТАМЕНТ, с идентификатор: 00895.502.1828.1.3,  находящ се в с.Айдемир, обл.Силистра, ж.к.”Юг” 65, ет.1, ап.18, с площ от 87.45 кв.м., състояща се от две стаи, хол, кухня и сервизни помещения.                    

 

              ЦЕНАТА НА ИМОТА Е   31 500.00 ЛВ 

        

            

        Задатъкът за правоучастие в продажбата се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, IBAN: BG87 CECB 9790 5065 4491 00, BIC: CECBBGSF, при "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- клон Силистра, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в kaнцеларията на Районен съд- Силистра през времетраенето на публичната продан.

      Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичане на срока за подаването им, на определеното място в сградата на Районен съд- Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. Информация относно мястото на подаване и обявяване на наддавателните предложения, както и часа на обявяването им може да бъде получена в кантората на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, находяща се в гр.Силистра, ул."Отец Паисий" 5, ет.1, както и в канцеларията на Районен съд- Силистра.

_______________________________________

 

 

На основание чл.487 от ГПК, в сградата на Районен съд- Силистра, от 11.12.2009г. до 11.01.2010г. вкл., ще се проведе публична продажба на движими вещи, представляващи:

      

      

   

1. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ "МАН", модел „TGA 18.480”, рама WMAT3ZZZYW040644, с д.к.№ СС 5500 СА.          

 

       ЦЕНАТА НА ВЕЩТА Е: 135 000.00 ЛВ.

 

 

2. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ "МАН", рама WMAH05ZZXBM505407, с д.к.№ СС 2010 СС.          

 

       ЦЕНАТА НА ВЕЩТА Е: 67 500.00 ЛВ.

 

 

3. ПОЛУРЕМАРКЕ "ПЕЗАЙОЛИ", рама ZFJRBA22E6E003265.          

 

       ЦЕНАТА НА ВЕЩТА Е: 112 500.00 ЛВ.

 

 

4. ЛЕК АВТОМОБИЛ "ТОЙОТА ЛАНД КРУИЗЪР", с д.к.№ СС 0006 СС.          

 

       ЦЕНАТА НА ВЕЩТА Е: 30 000.00 ЛВ.

        

       

            

     Задатъкът за правоучастие в продажбата се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, IBAN: BG87 CECB 9790 5065 4491 00, BIC: CECBBGSF, при "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- клон Силистра, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в kaнцеларията на Районен съд- Силистра през времетраенето на публичната продан.

Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичане на срока за подаването им, на определеното място в сградата на Районен съд- Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. Информация относно мястото на подаване и обявяване на наддавателните предложения, както и часа на обявяването им може да бъде получена в кантората на частен съдебен изпълнител Георги Георгиев, рег.№767, находяща се в гр.Силистра, ул."Отец Паисий" 5, ет.1, както и в канцеларията на Районен съд- Силистра.

_______________________________________

 

 

 

 

Член на Контролния съвет на Камарата
Частен съдебен изпълнител
Георги Георгиев

гр.Силистра
ул."Отец Паисий" 5
 ет.1
тел:(086) 83 39 29
e-mail: ggeorgiev_enforcement@b-trust.org