ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
ГЕОРГИ   ГЕОРГИЕВ
РЕГ.№767

РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ- ОКРЪЖЕН СЪД СИЛИСТРА

 

НАЧАЛО ПРОДАЖБИ ЗА КОНТАКТИ  КАРТА  ENGLISH

 

МЕНЮ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
КАНТОРАТА
ДЕЙНОСТ
ПРОЦЕДУРИ
ТАРИФА
ЗА КОНТАКТИ
ВРЪЗКИ

 

 

Културно – историческо наследство

 


Област Силистра е разположена в Североизточната част на България, на брега на р. Дунав на площ от около 2 850 кв. км., с население 142 815 души, разпределени в 118 населени места. Административен център на областта е Силистра – град с хилядолетно минало, заемащ важно място в историята на България. Областта се състои от 7 общински центъра, 4 от които са градове. Областният град е на около 100 км. от административните центрове: Варна, Русе, Добрич и Шумен. На около 10 км. е разположено търговско летище, а на 120 км. са международните летища във Варна и Букурещ, столицата на Румъния. Река Дунав е естествен воден път, свързващ Силистра с 11 държави в Централна и Източна Европа.

  


Туристическата дейност в Силистренска област има потенциал за растеж и е сред приоритетните сфери на развитие. Природните и исторически дадености на региона дават възможност да се развиват почти всички видове туризъм – развлекателен, познавателен, културен, религиозен, екологичен, селски и ловен .

  


Богатството на културно - историческото наследство, уникалния бит и фолклор, реката с нейната красота, разнообразната флора и фауна са от особен интерес за туристите посетили региона. Силистра е един от най- старите български градове, с много богата и древна история. Създаден е преди около 1900 години като Римска крепост  Дуросторум. Първото писмено известие за града е в заповедта на император Траян от 106 г. за преместването на XI Клавдиев легион от Панония в Дуросторум.

 

В Областта има много римски реликви. Тук се намира една от най-ценните в Европа късно- антична гробница с древни стенописи от ІV век.  Според специалистите в нея е бил погребан знатен римски патриций, член на сената в Константинопол.

Днес следите от древното минало са експонирани в самия център на града в Архитектурно – археологическия резерват “Дуросторум – Дръстър – Силистра” с разкритата наскоро “Патриаршеска базилика”.

 

На един от най – красивите хълмове край Силистра е издигната  “Меджиди Табия” – добре запазена

 

 

турска отбранителна крепост, датираща от 1847 г.През 1774 година, името на с.Кайнарджа трайно навлиза не само в българската, но и в европейската история. Причината за това е подписването на Кючуккайнарджанския мирен договор между Русия и Турция, който постановява покровителството на Русия над християнското население на Балканския полуостров. През 1892 г. събитието е увековечено с построяването на историческа чешма на мястото, където е извършен акта.

  

 

Биосферен резерват “Сребърна”, разположен на 18км. от областния град e от онези природни обекти, неповторими със своя облик, които привличат хиляди туристи и научни работници от страната и чужбина. Уникалният резерват “Сребърна” с площ 7 500 дка. е признат през 1977г. от ЮНЕСКО за резерват със световно значение. Над 160 различни вида птици свиват гнезда в този ареал. Като се има предвид, че за страната са констатирани около 325 вида птици, то “Сребърна” притежава близо половината от “птичия инвентар” на България във вид на жива колекция под открито небе. Колонията от къдроглави пеликани е гордостта на резервата.

 

 

През 1974г. в с. Сребърна е открита експозиция на отдел “Природа” при Окръжния исторически музей – Силистра, която по-късно прераства в Природонаучен музей. В неговите зали всички гости на резервата могат да наблюдават интересни моменти от живота на птиците, зафиксирани от сполучливо подредените препарирани животни.

  


Село Ветрен се намира в непосредствена близост до резерват Сребърна , на река Дунав.

В селото е съхранена най-старата действаща църква в Добруджа /ХVІІ-ХVІІІ в/с интересни икони от ХVІІІ-ХІХ в Ветрен е село с чист въздух, за който е установено, че има лечебни свойства като тези на град Банкя. В село Ветрен в момента функционират 6 туристически хижи в много добро състояние. В момента в селото се изгражда етнографски комплекс от стари добруджански къщи от частни собственици. В тях може да се отседне и де се прекарат няколко вълнуващи дни сред красивата природа в спокойна атмосфера. Близостта на село Ветрен до река Дунав дава допълнителна възможност за посещение на близките дунавски острови, които са влажни зони с европейско значение.

 

В близост до гр. Тутракан е разположена защитената местност“Калимок”, в която могат да се видят редки водоплаващи птици и водна растителност.

 

Недокоснато в своята първична девственост е блатото Малък Преславец или както го знаят хората от този край “Езерото с водните лилии”. Блатото е обявено за природна забележителност през 1986г.

 

  Река Дунав със своето величие създава условия за организиране на спортен риболов, на екскурзии за запознаване с красотите на реката и островите, както и с прекрасната панорама на селищата от областта. Река Дунав дава допълнителна възможност за посещение на близките дунавски острови, които са влажни зони с европейско значение.

От 444 км. до 374 км. на р. Дунав е сектора на силистренския регион. В него се намират 16 острова, от които 12 са български.

  

 В гр. Силистра са отворени за посещение  Археологически и Етнографски музей, Художествена галерия – впечатляваща сграда в стил късен сецесион.

  

 

Интересен за посещение е  единственият на Балканския полуостров Етнографски музей “Дунавски риболов и лодкостроене” в  гр.Тутракан. В него може да се види  уникална експозиция, съхранила уреди и пособия за риболов от поречието на р.Дунав от миналото до наши дни. Сградата на музея е паметник на културата от 1907 г.

  

Паметник на културата - от 1898 г. - във виенски стил е Теодоровата къща, в която е разположен Историческият музей с експозиции за археология, история, етнография.

 

 В долната крайречна част на града се намира архитектурният резерват “Рибарска махала” – от епохата на Възраждането с автентичен сграден фонд от 48 възрожденски къщи, регистрирани като паметници на културата.

   

 Много успешно в региона се развива културен туризъм. “Добруджанска къща” – гр.Алфатар, строена през 1893год. показва традиционната уредба на добруджанското жилище от края на 19 до средата на 20 век.

Уникалнен културно- исторически паметник е и храмът “Св.Троица”, гр.Алфатар. Построена през 1846 г. църквата е символ на единството на населението и стожер на българщината.

 

 В близост до града се намира и местността Суха река, която е осеяна с уникални пещери. Интерес за туристите е ранно- средновековната крепост “Картал Кале” край с.Руйно. Крепостта е проучвана от известния археолог Карел Шкорпил през 1895г. Тя има само един вход, охраняван от две кули, по подобие на “Царевец” във Велико Търново. В крепостната стена е открит камък със знака / Y / на ханския род Дуло, както и останки на жилища /аули/, накити, апликации, кръстове, монети и др.

  


Интересен за туристите е и паркът “Аязмото” до гр.Дулово – според преданията през 16 век тук е живял мюсюлманския светец Демир Баба /Железният баща/. В подножието на високите скали се намира пещера, от която блика лековит извор – аязмо, дал името на цялата местност. 

 


В региона могат да се посетят още средновековна крепост в местността “Ташлъ махле” в с.Окорш, ранносредновековни скални манастири до с.Върбино, множество джамии и църкви.

 

  

Природният ловен резерват “Каракуз”, съвместно с трите красиви вили дава възможност за развитие на ловен туризъм.


 Ако тези редове са успели да провокират Вашия интерес, ако сте открили най- привлекателното място за отдих и туризъм заповядайте в Силистренска област. Ние Ви очакваме!

 

 

 

Член на Контролния съвет на Камарата
Частен съдебен изпълнител
Георги Георгиев

гр.Силистра
ул."Отец Паисий" 5
 ет.1 тел:(086) 83 39 29
e-mail: ggeorgiev_enforcement@b-trust.org